Přizpůsobení

Kontaktujte nás

Napište nám pomocí Kontaktního formuláře 

nebo emailem

Základní varianty 3D nosiče LYOPOR mohou být modifikovány podle potřeb klientské aplikace, např. obsadit různé řady a sloupce. Různé buněčné systémy mají rozdílné požadavky, proto může být výhodné změnit strukturu nosiče, případně nosič modifikovat např. hydroxyapatitem, přidat růstové faktory nebo krevní deriváty.