Lyopor Pure

Lyopor Pure

Lyopor je kolagenový přírodou inspirovaný 3D nosič pro opravdovou 3D kultivaci buněk.

Dnešní špičkový výzkum v oblasti buněčné terapie, výzkumu kmenových buněk, vývoje léků a dalších využívá nejen moderních přístrojů a analytických metod, ale rychlejší výsledky přináší také nové materiály. Součástí takového výzkumu musí být i nosič těchto materiálů, který jim musí poskytnout prostředí co nejpřirozenější, které se co nejvíce podobá reálné tkáni, nejlépe nosič, který je takovou reálnou tkání inspirován.

Přirozeným základem reálné 3D tkáně je porézní kolagen, proto jsme se i my inspirovali přírodou a vytvořili unikátní porézní kolagenový nosič LYOPOR, který splňuje všechny požadavky, které jsou na takový 3D nosič kladeny. Kolagen, jako základní kámen mezibuněčné struktury, je pro buňky přirozeně příznivý a podporuje jejich vývoj. Prostorové uspořádání kolagenových vláken s vhodnou porozitou kopíruje 3D prostorovou tkáňovou strukturu, což dává buňkám přirozený prostor pro růst. LYOPOR je moderní nástroj pro opravdovou 3D kultivaci buněk, pro in-vitro vývoj léčiv a díky možným modifikacím i pro řadu dalších aplikací.

LYOPOR je dodáván sterilní přímo v kultivačních destičkách, takže nevyžaduje žádnou manipulaci před použitím. Stačí jej vybalit, osadit buňkami a přidat kultivační médium. Tímto jednoduchým postupem LYOPOR šetří čas nejen při provádění samotných testů, ale vysoce standardizuje jejich provedení, čímž snižuje jejich počet a trvání a přináší nezanedbatelnou úsporu nákladů.

LYOPOR je kompatibilní se všemi běžně používanými analytickými metodami (4.1.2)

Browse our e-shop