Lyopor Hydroxyapatit

Lyopor Hydroxyapatit

Lyopor HA je kolagenový přírodou inspirovaný 3D nosič obohacený hydroxyapatitem pro 3D kultivaci buněk tvrdých tkání.