Co je Lyopor®?

Lyopor® je porézní 3D substrát na bázi kolagenu v kultivační destičce napodobující mezibuněčný prostor (ECM).
Lyopor® je stabilní hybridní mikroprostředí definované:

Lyopor® Pure - 3D kolagenový substrát (SEM)

 • velikostí pórů, nasákavostí
 • hydrolytickou stabilitou
 • buněčnou bioaktivitou

K čemu je Lyopor®?

Lyopor® je ideální modelová matrice pro 3D buněčné kultury ke studiu:

Lyopor - kolagenová matrice pro 3D buněčné kultury (SEM)

 • interakce buňka-matrice
 • interakce buňka-buňka
 • exprese proteinů a genů

Proč Lyopor®?

 • Připravený k použití, sterilní, ve formě kultivační destičky.
 • Přímé osazování buňkami za fyziologických podmínek.
 • Dlouhodobé sledování buněk a biologická rozložitelnost (až dva měsíce in vitro).
 • Standardní analytické metody.
 • Modifikace aditivy na míru.

HAP, HA, β-TCF, PLGA. PEG, TGF, BMP, FGF2, OC, CMC, PRP, BPL ...